Nemáte účet? Registrujte sa tu
Prihlásenie:

Pravidlá portálu trhdomen.sk

Na tomto mieste sa dozviete všetky dôležité informácie o fungovaní stránky.

Inzeráty

Pridať inzerát môže iba registrovaný užívateľ, ktorý je držiteľom domény (webového projektu) alebo má splnomocnenie od jej držiteľa. Pridanie inzerátu je bezplatné.

V prípade úspešného predaja domény si prevádzkovateľ portálu účtuje poplatok vo výške 3% z ceny transkacie, najmenej 9,- EUR. Prenájom a hodnotenie domén (webových projektov) nie sú prevádzkovateľom stránky nijako regulované.

Platnosť zverejneného inzerátu je 30 dní a je možné ho predĺžiť 3 dni pred skončením jeho platnosti.


Transakcie

Predaj domény prebieha regulovane za účasti prevádzkovateľa portálu, ktorý zabezpečuje celú transakciu. Doména bude na kupujúceho prevedená až po prijatí kúpnej ceny v dohodnutej výške. Kúpnu cenu prevádzkovateľ uhradí predávajúcemu až po zápise zmeny držiteľa domény.


Sankčný poplatok

Prejavenie záujmu alebo kúpa domény zo strany kupujúceho je záväzné rovnako ako pridanie inzerátu zo strany predávajúceho. V prípade zavineného zmarenia transakcie je predávajúci alebo kupujúci povinný uhradiť sankčný poplatok vo výške 50,- EUR.