Nemáte účet? Registrujte sa tu
Prihlásenie:

Ste naozaj vlastníkom svojich domén?

« späť 04.06. 2013


Priznávam, že pojem vlastníctvo domény nie je úplne v poriadku. Najmä pre fakt, že práva k doméne sú podmienené pravidelnými registračnými poplatkami registrátorovi. Tiež sú veľké rozdiely medzi jednotlivými TLD, ja sa však v tomto článku zameriam výhradne na .sk domény.

V našich podmienkach je možné mať vzťah k doménam založený rôznymi spôsobmi. Viac spôsobov sa tu rozvinulo najmä preto, že ten pôvodný, právne najsilnejší vzťah, vyžaduje registráciu subjektu ako užívateľa u správcu .sk domény SK-NIC a.s. (v skratke SK-NIC). Táto registrácia sa vo väčšine prípadov nezaobíde bez papierovačiek v podobe podpísania listinnej žiadosti o štatút užívateľa u notára, čo vzniknutú situáciu ešte viac umocňuje.

Ako som už naznačil, najsilnejšie práva k .sk doméne môže mať iba taký subjekt, ktorý je registrovaný ako užívateľ u SK-NIC. Práva k .sk doméne potom získa tým spôsobom, že v registri domén vedenom SK-NIC bude zapísaný ako držiteľ domény. Práva subjektu k danej .sk doméne v tomto prípade nie sú odvodené od práva žiadnej tretej osoby. Ide výlučne o vzťah medzi subjektom ako držiteľom domény a SK-NIC ako správcom slovenskej TLD. Upravený je platnými Pravidlami poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK. Okrem týchto pravidiel vydávaných SK-NICom je samozrejme možné na neho aplikovať aj príslušné ustanovenia občianskeho a obchodného zákonníka.

Mnoho subjektov má však práva svojím .sk doménam zariadené prostredníctvom vzťahu s tretím subjektom, najčastejšie webhostingovou spoločnosťou / registrátorom domén. Takéto práva k doméne môžeme technicky na účely článku nazvať odvodenými právami. Je tomu tak preto, lebo tretí subjekt je v registri .sk domén zapísaný ako držiteľ týchto domén napriek tomu, že ich nevyužíva a registroval ich pre koncový subjekt, užívateľa - zákazníka. Tento teda nie je v priamom vzťahu k správcovi slovenskej TLD a jeho práva k daným doménam sú iba odvodené a plne závislé na zmluvných podmienkach tretieho subjektu. Teda spoločnosti, prostredníctvom ktorej si „svoje“ .sk domény registroval.

Skutočnosť, že subjektov, ktoré disponujú iba odvodenými právami k .sk doménam je naozaj veľa potvrdzuje štatistika slovenských domén, podľa ktorej bolo ku dňu 04.06.2013 z 285-tisíc funkčných .sk domén až vyše 95-tisíc domén (približne 33,47%) držaných desiatimi spoločnosťami poskytujúcimi služby v oblasti webhostingu (Websupport s.r.o., ACTIVE 24, s.r.o. organizačná zložka, WebHouse s.r.o., Zoner, s.r.o., EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Gransy s.r.o., organizačná zložka, IGNUM, s.r.o, Yegon s.r.o., Atlantis Systems, s.r.o., Westcom s.r.o., organizačná zložka), pričom zrejme nikto nepochybuje o tom, že drvivú väčšinu .sk domén držali tieto ho hostingové spoločnosti pre svojich zákazníkov.

Výhodou držby domény prostredníctvom hostingovej spoločnosti je skutočnosť, že Vaše práva k doméne sú anonymizované. Z verejne dostupných registrov sa nedajú zistiť, keďže na mieste držiteľa domény v registri SK-NICu je namiesto Vás zapísaná hostingová spoločnosť. Nevýhodou odvodenej držby domény je najmä závislosť na hostingovej spoločnosti, nižšia miera právnej istoty a s tým súvisiace obmedzenia, ako napr. problematické preukazovanie držby práv k doméne a prípadný prevod na tretiu osobu.

Autor: Jaroslav Sabol