Nemáte účet? Registrujte sa tu
Prihlásenie:

Moderovanie inzertného predaja domén

Naša spoločnosť v procese predaja doméne a webových projektov vystupuje ako moderátor, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečiť, aby prevod práv prebehol korektne. Moderovanie pritom prebieha automatizovane za poplatok vo výške 3% z výšky transakcie.

Dôvodom na vstup moderátora do procesu prevodu domény je skutočnosť, že mechanizmus prevodu .sk domén nie je transparentný. Moderátor ako dôveryhodná osoba zabezpečí, aby sa peniaze aj práva k doméne neocitli v žiadnom momente v rukách jednej zo zmluvných strán.