Nemáte účet? Registrujte sa tu
Prihlásenie:

Ohodnocovanie domén a webových projektov

V prípade akejkoľvek transakcie týkajúcej sa vašej domény alebo webového projektu je vhodné objektívne stanoviť ich hodnotu. Vzhľadom na to, že ide o špecifické aktíva, stanovenie ich trhovej hodnoty je pomerne zložité.

Spoločnosť EID, s.r.o. vám ponúka spracovanie dvoch druhov odborných posudkov. Jednoduchý informačný posudok bude vytvorený jedným členom nášho tímu s využitím znaleckého softvéru.

Expertný odborný posudok bude vytvorený individuálne trojčlenným tímom našich konzultantov. Zohľadňované budú pritom všetky možnosti monetizácie domény alebo webového projektu tak, aby bola čo najvernejšie stanovená jeho aktuálna trhová hodnota.